10 sekunder om oss och framtidens callcenters

 

Vi bygger, förvaltar och utvecklar sälj- och serviceorganisationer i nära samarbete med våra kunder.

Tillsammans skapar vi Mission Centers (framtidens call centers) med motiverade medarbetare som fokuserar på att ge kunden extraordinära upplevelser i alla kontaktytor.

Vi arbetar nära och integrerat med våra uppdragsgivare med moderna verktyg som gör att vi kan möta kunden där kunden vill bli mött.

Vi bygger antingen upp verksamhet i uppdragsgivarens egen miljö eller skapar en unik lösning för respektive kund.

Verksamheten kan vara helt integrerad med kundens egen eller utgöra en förlängning utanför den egna fysiska miljön.

Vi ansvarar för:

  • Rekrytering av de bästa medarbetarna
  • Personal-, HR och fackliga frågor (arbetsgivaransvar)
  • Utbildning av ledare och medarbetare i ”sälj, service och kundupplevelse”
  • Närledning och träning av sälj- och serviceteamen
  • Sälj- och resultatstyrning
  • Ständig utveckling av processer och kommunikation (utifrån analys av resultat och kundupplevelse)

Våra kunder och vi delar ansvaret för resultat och operativ samt strategisk utveckling av verksamheten.

Metoden kallas co-sourcing.

Vi mäter hela tiden i realtid hur vi presterar och vad kundens kunder tycker om kontakten med oss.

För att hela tiden bli vassare och mer träffsäkra i vår kommunikation och våra resultat.

Prenumerera på våra blogginlägg

[subscribe2]